datum: 28.09.2009  

Historie komunity Sejřek.

Rády bychom se s Vámi ohlédly za historií, kterou představuje oněch deset let existence komunity v Sejřku. Na začátku takových těch solidních tradičních historií bývá období, kdy ještě není nic, případně existuje prapůvodní idea, vzor.
Nacházíme se zde v domě, který ve svém sklepení skrývá studnu. Ve středomořské oblasti bývaly takto budovány svatyně, které sloužily k léčení. Známe je v této podobě z megalitického období ze Sardinie a známe je tak jako svatyně boha léčení Asklépia v Řecku. Řekl bych, že ten prapůvodní zde skrytý vzor místa k léčení prostě čekal, až se bude moci projevit. A k tomu došlo v průběhu a na konci roku 2009, kdy se objevila myšlenka, využít tohoto místa k založení terapeutické komunity a díky úsilí několika obětavých a nadšených lidí si tato myšlenka sedla právě tady na zem.
Následovalo období počátků. Období, kdy nově založené zařízení hledalo vlastní strukturu a vnější podobu. Sedm klientů v péči tří pracovníků stálo na počátku tohoto procesů. Toto rané období trvající téměř tři roky přineslo ovoce v podobě zavedené komunity začleněné do sekce terapeutických komunit, poskytující 15 lůžek a péči 8 terapeutů zaštítěných supervizorem PhDr. Jiřím Brožou. V závěru doby budování stanul v čele komunity Jan Sobotka.
Jeho vnější aktivity pak pomáhaly rozvíjet začlenění komunity do širších struktur v sociální a terapeutické péče a také vzdělávání v této oblasti. Rozvíjela se spolupráce s rodinou, nejprve v podobě skupiny a pro rodiče, potom v podobě rodičovských víkendů, které se staly důležitou součástí léčby. Rozběhla se keramická dílna. Díky pedagogické činnosti Jana Sobotky na FF MU v Brně byla navázána spolupráce s tamní katedrou psychologie. Přibývalo zaměstnanců a služba se začala specializovat na problematiku duálních diagnóz. Tuto část práce zaštítil supervizí MUDr. Petr Jeřábek. Sejřek se při vstupu do druhé pětiletky své existence stal uznávanou terapeutickou komunitou.
Další impulsy k rozvoji přinesl projekt zaštítěný grantem z evropských fondů. Bylo dobudováno tzv. jižní křídlo komunity, vznikla pracovně-rehabilitační kovářská dílna. Vedle pracovního terapeuta zodpovědného za vedení dílny přibyl do terapeutického týmu ještě jeden terapeut. Zároveň vzrostla kapacita zařízení na 18 lůžek. Poskytované služby se díky impulsům z projektu v mnoha ohledech zkvalitnily. To dosvědčily inspekce, pod jejichž zkoumavým zrakem zařízení obstálo a dnes je první protidrogovou službou v ČR, která má Certifikát odborné způsobilosti po inspekci typu B.Myslím že tato historie dovoluje zdejšímu zařízení, přesněji jeho zřizovateli, jeho pracovníkům, klientům  pociťovat kus důvěry ve vlastní užitečnost a životaschopnost.