datum: 10.12.2017  

Tradiční zpívání u kapličky na Štěpána

<p style="margin: 0pt;">Stejně jako každý rok bude po koledách možnost prohlédnout si objekt terapeutické komunity, posedět u kávy, čaje a vánočního cukroví.</p><p style="margin: 0pt;">Kdo má uši k slyšení - slyš! Kdo má nohy - přijď! neboli  "Přijměte naše srdečné pozvání!"</p>

Foto