datum: 10.10.2015  

Říjnové akce v TK Sejřek

O víkendu 2.- 4.října 2015 proběhl víkend pro rodinné příslušníky našich klientů. Rodičovské Víkendy probíhají ve stále stejné struktuře. Je zde čas na běžné setkání, společnou práci i terapii. Terapie probíhá v rámci tzv. rodinných sezení i skupinou formou. Zpětné vazby od rodinných příslušníků jsou tradičně převážně pozitivní. Práce s rodinou klienta je velice důležitou součástí léčby v TK. Klienti mají k dispozici intenzivní cca roční program a pro rodinu, která je závislostí mnohdy stejně zasažená jako klient, jsou připraveny alespoň 3-4 víkendy ročně a k tomu nabídka návštěv 1 x měsíčně.


Ve čtvrtek  8. října  proběhl den otevřených dveří. Pozváni byli lidé z různých spolupracujících organizací v regionu i mimo něj, ale i široká veřejnost.

 

Foto