datum: 20.09.2011  

Proběhla absolventská komunita

Končící léto zve lidi k tomu, užít si ještě trochu teplého počasí, setkat se s přáteli, případně oslavit něco, co za oslavu stojí. Nejinak tomu bylo letos (stejně jako každý rok) v malebné vesničce v Sejřku u Nedvědice. Místní terapeutická komunita, kde se lidé léčí se závislostí na drogách a s duševní nemocí, pořádala v sobotu 17.9. 2011 tradiční Absolventskou komunitu, což je setkání bývalých klientů a pracovníků Terapeutické komunity Sejřek, kterou zřizuje o.s. Kolpingovo dílo České republiky.

Absolventské setkání má za cíl předávání zkušeností mezi současnými a bývalými klienty o tom, jak je možné léčbu, a především následné začlenění do života a do práce, úspěšně zvládnout. Krom toho je absolventská komunita i příjemným setkáním klientů s pracovníky, současnými i bývalými. Setkání obsahuje diskusní i kulturní program, např. divadelní představení současných klientů komunity, které se opravdu povedlo. Důležité místo v programu má i ocenění bývalých klientů za jeden rok či 3 roky úspěšného osobního i pracovního života bez drog.

Na letošní setkání přijelo kolem 30 absolventů TK, z nichž někteří byli doprovázeni svými partnery nebo dětmi. Dětí bylo deset a spoluvytvářeli příjemně živou atmosféru. Celkem se akce zúčastnilo kolem padesátky lidí. Mezi hosty bylo možné spatřit i Václava Dobrovolného, ředitele Kolpingova díla České republiky, díky němuž Terapeutická komunita Sejřek provozuje své služby již 12 let. Za tu dobu prošlo léčbou 290 klientů, z nichž větší část se podařilo navrátit do běžného života.

 

Terapeutická komunita Sejřek je zařízením poskytujícím registrované adiktologické a sociální služby. Jedná se o pobytový léčebný program v rozsahu 7 – 13 měsíců, pro osoby závislé na drogách a duševně nemocné. Program obsahuje pracovní terapii, skupinovou, rodinnou a individuální terapii, režim, výchovné, poradenské a zdravotní služby.

 

 

Tiskovou zprávu uveřejnily některé známé regionální noviny:

 

http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/komunitou-v-sejrku-uz-proslo-klientu-20110921.html

 

DNES, Vysočina, ze dne 20.9.2011