datum: 27.09.2013  

Zpráva o právě proběhlých akcích v TK Sejřek

Končící léto v Terapeutické komunitě Sejřek, zabývající seléčbou drogově závislých a duševně nemocných lidí, je ve znamení akcí proveřejnost. V úterý 10. září zde proběhl den otevřených dveří. Pozváni bylilidé z různých spolupracujících organizací v regionu i mimo něj, alei široká veřejnost. Raritou byla návštěva až z plzeňského detoxikačníhooddělení, se kterou pracovníci komunity strávili hodinu v družné debatě s výměnouzkušeností.

Další akcí byla tradiční absolventská komunita, na kterou každoročněpřijíždí okolo 30 lidí, kteří dlouhodobě abstinují po absolvované léčběv Terapeutické komunitě v Sejřku.

“Určitě přijedui příští rok, pro ocenění po 3 letech. Jezdím sem strašně rád, protože jsem tuobjevil svůj nový život”, říká otec šestileté holčičky z ostravska.

Krom nich přijíždějí na návštěvu i jejich partneři a děti (těch bylotentokrát opravdu požehnaně), bývalí zaměstnanci či podporovatelé komunity.Mezi nimi i Václav Dobrovolný, ředitel Kolpingova díla České republiky, kteréje zřizovatelem TK Sejřek. Společnými silami funguje komunita již třináct letnejen pro závislé klienty, ale i pro jejich rodiny a blízké. Užitek z tohomají i běžní občané, kteří z vyléčení závislých lidí profitují tím, žetito nadále nepáchají trestnou činnost, pracují a platí daně.

 

 

 

 

Foto