datum: 03.09.2016  

Absolventská komunita 2016 je úspěšně za námi

 

Stejně jako každý rok i letos proběhla v TK Sejřek tradiční Absolventská komunita.

Absolventské setkání slouží k předávání zkušeností mezi současnými a bývalými klienty o tom, jak úspěšně zvládnout léčbu, a především následné začlenění do běžného života.

Setkání bylo započato mší, kterou vedl otec Sebastián. Po vydatném obědě program pokračoval setkáním komunity na dvoře statku, kde se postupně dostal ke slovu každý z účastníků setkání, aby mohl říct ostatním pár slov o sobě. Poté byl prostor pro dotazy současných klientů na bývalé klienty. Důležité místo v programu mělo ocenění bývalých klientů za jeden či tři roky úspěšného osobního i pracovního života bez drog. Kulturní program byl zajištěn divadelním vystoupením současných klientů. V podvečer došlo i na tradiční fotbálek klientů proti terapeutům. Večer byl zakončen společným táborákem spojeným s opékáním buřtů.

Na letošní setkání přijelo kolem 15 absolventů TK, z nichž někteří byli doprovázeni svými partnery nebo dětmi. Celkem se akce zúčastnilo kolem padesátky lidí.

Foto