datum: 09.12.2015  

Workshop o duálních diagnózách

 Ve spolupráci s Doléčovacím centrem v Brně a pod záštitou Norských fondů jsme uspořádali  workshop cílený na práci s klienty s duální diagnózou. Workshop proběhl dne 8.12.2015 pod vedením Bc.Jana Sobotky


Projekt „Komplexní program péče pro klienty s duálními diagnózami, CZ.11/MGS/012“ je zaměřen na vybudování komplexního programu péče pro klienty s duální diagnózou v rámci Doléčovacího centra Společnosti Podané ruce, o.p.s. K realizovaným aktivitám bude patřit rozvoj sociální rehabilitace klientů s důrazem na jejich individuální potřeby, vytvoření pracovní metodiky, vzdělávání pracovníků zařízení, vybudování sítě a kontaktů s psychiatrickými nemocnicemi, terapeutickými komunitami aj. léčebnými zařízeními

Dlouhodobým cílem projektu je pomoci klientům s duální diagnózou při integraci do společnosti.

Projekt je podpořen grantem z Norska.

Foto