datum: 01.04.2016  

Konference Psychiatrické trendy

 

V Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě u Javorníka proběhla 17.-18.3.2016 konference Psychiatrické trendy u příležitosti končícího projektu Norských fondů na péči o duševně nemocné a lidi s duální diagnózou.

Konferenci odborně garantoval MUDr. Petr Jeřábek, PhD., bývalý supervizor programu duálních diagnóz v TK Sejřek. Vedoucí TK Sejřek pana doktora Jeřábka v rámci konference osobně navštívil a předal pozdravy celého týmu TK a přání k úzdravě v jeho dlouhé nemoci. Celou konferenci pak velmi úspěšně pořádala Mgr. Gábina Mahrová. V programu zazněly příspěvky o komunitní i následné péči pro lidi s duálními diagnózami, o činnostní terapii, rodinné terapii atd.

Foto