datum: 06.04.2016  

Certifikace naší komunity

 

Jedná se o opakovanou certifikaci, krom které je TK Sejřek i registrovanou sociální službou (§68, zákona 108/2006Sb.) a uskutečněnou inspekcí sociálních služeb v roce 2009.

Výsledek certifikace z 16.3.2016 zní udělit certifikát na 4 roky, se ztrátou pouhých 3 bodů. Pracovníci TKS velmi kladně hodnotili vstřícnou pracovní atmosféru celého setkání, s řadou inspirativních podnětů a nápadů, podle vedoucí certifikačního týme Dr. Richterové-Těmínové na obou stranách. Celá příjemná procedura zabrala téměř celý den, zúročilo se tak nemalé několika měsíční úsilí pracovníků, vedoucího a odborného ředitele. Ještě další práce čeká pracovníky při zapracování připomínek do praxe a do písemných materiálů zařízení.

Foto