Náš tým

Terapeutická komunita poskytuje klientům komplexní dlouhodobý rezidenční program, který od týmu pracovníků vyžaduje různé přístupy (sociální, zdravotnický, pedagogický, psychologický, a další), proto jsou v něm pracovníci různých profesí či zaměření. TK Tým TK je tvořen osmi pracovníky ve směnném provozu – sociální pracovník, pedagog, psycholog,  psychoterapeut, 2 terapeuti, koordinátor programu duálních diagnóz, arteterapeut. Další 3 pracovníci zabezpečují pracovní terapii a pracovní rehabilitaci, účetnictví a správu objektu. Tým doplňuje psychiatr, který do TK pravidelně dojíždí za klienty.

Existují pracovní oblasti (administrace dávek SP, práce s rodinou, atd.), které metodicky vede pověřený člen týmu, zodpovídající se vedoucímu. Provoz TK je zajištěn vždy dvěma pracovníky v denní a noční směně, ti tvoří každodenní socioterapeutický program. Program pracovní terapie a technickou správu objektu zajišťují dva pracvoníci v denní směně a jeden pracovník dílny pracovní rehabilitace – jedná se o denní službu (40 hodin/týdně).

Tým TK Sejřek pracuje pod dvojí externí supervizí. Supervize týmu, programu a případová supervize probíhá jednou za měsíc, speciální případová supervize klientů s duálními diagnózami probíhá v tříměsíčním cyklu.

Vedoucí TK

– sociální pracovník, adiktolog, terapeut

                                       - Masarykova univerzita v Brně, výcvik Gestalt terapii

                                                  

 

Zástupce vedoucího    - Masarykova Univerzita v Brně, FF Historie, archivnictví, výcvik ČSAP, jehož je dlouholetým členem

 

Sociální pracovnice    -  Ostravská Univerzita, PedF Vychovatelství, psychoterapeutický výcvik v KBT, výcvik v dramaterapii

 

Arteterepeutka            -  Jihočeská Univerzita, PdF Arteterapie, výcvik v dramaterapii

 

Vedoucí programu

klientů s duálními

diagnózami                 -  FH TU Trnava- obor psychologie, SZU Bratislava- atestace v klinické psychologii, výcvik v komunitní  a skupinové psychoterapii

 

Terapeut                      FF MU v Brně, obor psychologie, výcvik ve strategické psychoterapii Miltona H. Ericssona

 

Terapeut                     -  výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii, 200 hodinový kurz pro pracovníky v sociálních službách , orientovaný na práci s lidmi s duševní nemocí, další odborné kurzy

 

Terapeutka                 -  FF MU v Brně, obor psychologie, výcvik v gestalt terapii, další odborné kuzry 

  

Pracovní terapii a rehabilitaci zajišťují: vedoucí pracovně-rehabilitační dílny, pracovní terapeutka-účetní, pracovní terapeut-správce, všichni se středoškolským odborným vzděláním a dvousethodinovým kurzem pro pracovníky v sociálních službách, orientovaným na léčbu a prevenci drogových závislostí

 

Naše výrobky

Kontakty

Sejřek 13
592 62 Nedvědice
tel.: +420 566 566 039
mobil: +420 608 816 719

Vedoucí TK Sejřek
Mgr. Jan Mokrý
+420 723 637 359
jan.mokry@kolping.cz

Kontakt pro příjem
Patrik Folíř
+420 773 616 719
folir@kolping.cz