Program TK

 

Terapeutická komunita má jasně definovaná základní pravidla, jejichž přijetí a dodržování je nutné pro setrvání v programu a pro jeho úspěšné dokončení. Při dodržení základních pravidel v komunitě je dalším velmi důležitým léčebným nástrojem režim. Režimová pravidelnost vhodně skloubená s intenzivní skupinovou a individuální psychoterapií, postupným přebíráním odpovědnosti v rámci odpovědnostního tréninku a fázováním léčby jsou společným znakem terapeutické komunity. V TK dáe průběžně probíhá ještě sociálně-poradenská práce, výchovná práce, arteterapie, průběžný zdravotní servis, zátěžové a zážitkové programy a klubové volnočasové aktivity. Klient taktéž absolvuje nácvik různých sociálních dovedností jakožto i průběžně běžící program prevence relapsu. S rodinami uživatelů pracujeme v rámci rodinného poradenství a terapie.
Zvláštní péče se dostává klientům s další psychiatrickou diagnózou, kteří mají plán léčby ještě specificky přizpůsoben své situaci. Fáze a jejich náročnost jsou přizpůsobeny tak, aby byla co největší možnost, že klient projde všechny fáze – služba mu bude doručena celá. Léčebný plán a cíle jsou orientovány na dvě základní oblasti – zvládnutí závislosti (prevence relapsu, odmítání, rozpoznání spouštěčů) a přijetí svého psychiatrického problému (úprava režimu, medikace, ataky a remise).
Program TK je rozvržen do fází, ve kterých pro klienta stoupá zátěž a odpovědnost:

0.fáze - ochranná, motivačně-plánovací – min. 1 měsíc
V této počáteční (před)fázi je klient veden k tomu, aby si ujasnil s jakými obtížemi do TK přichází a jestli je schopen a ochoten v programu pracovat na změně chování a postojů. K tomu mu slouží kromě běžné skupinové práce i intenzivní individuální práce s klíčovým pracovníkem. Společně s ním klient na konci 0.fáze formuluje svou léčebnou zakázku – problémové okruhy, kterým se bude v programu věnovat. Zároveň tato fáze plní svůj ochranný účel, což znamená, že klientovy je nabízeno v komunitě co nejbezpečnější prostředí s maximálním omezením styku s venkovním světem
I.fáze – adaptační – 1 – 3 měsíce
Klient se zabíhá do chodu domu, učí pojmenovat své prožívání, konkrétní problémy, začíná je postupně řešit. Mluví otevřeně na skupinách a komunitách, zastává méně zodpovědné funkce klientské samosprávy. Může přijmout návštěvu nejbližší rodiny.
II. fáze – odpovědnostní - 4 – 6 měsíců
V této fázi léčby dochází k nejpodstatnějším změnám v chování a klient se učí přebírat odpovědnost za svou osobu i za druhé, za celou komunitu. Klient je schopen řešit své problémy ve skupině, může sám opouštět komunitu, je přípkladem služebně mladším klientům, zastává důležité odpovědné funkce samosprávy.
III. fáze – odpoutání, přechodová 1 – 3 měsíce
Zde klademe důraz na orientaci klienta směrem ven z chráněného prostředí komunity. Klient si hledá práci mimo komunitu a uzavírá se hlubší osobnostní proces vlastní léčby.

Naše výrobky

Kontakty

Sejřek 13
592 62 Nedvědice
tel.: +420 566 566 039
mobil: +420 608 816 719

Vedoucí TK Sejřek
Mgr. Jan Mokrý
+420 723 637 359
jan.mokry@kolping.cz

Kontakt pro příjem
Patrik Folíř
+420 773 616 719
folir@kolping.cz