Program pracovní rehabilitace

Léčebný program v TK (tzv. nultá až druhá fáze programu) obsahuje cca 6 až 10 měsíců terapeutické, vzdělávací, sociální a jiné intenzivní práce. Na léčebný program navazuje velice praktický program pracovní rehabilitace. Jedná se o pracovní dílny v nichž se klienti připravují na běžné zaměstnání. Klienti jsou v dílně TK zařazeni do běžného pracovního poměru (s pracovní smlouvou, mzdou). V dílně se klient učí manuálním dovednostem, pracovním postupům a běžným pracovním návykům (dochvilnost, úkolová práce, efektivní využití celé pracovní doby), stejně jako se učí domluvit se a vycházet s nadřízeným, zaměstnavatelem.
TK Sejřek nabízí dva typy dílny – dílna uměleckého kovářství a zámečnictví, která je pod správou spřátelené sociální firmy Kovoles a keramická dílna. Umělecké kovářství a zámečnictví je zaměřeno spíše na mužské klienty, ti se učí všem postupům, počínaje technickým kreslením, měřením, volbou materiálu až po samotnou konstrukci a povrchovou úpravu. Keramická dílna je určena více ženám, jedná se o odlévání keramickou licí hmotou do připravených forem, broušení a povrchovou úpravu tzv. glazůrou. V obou dílnách mají klienti možnost seznámeni se zásadami bezpečnosti práce a veškerými pracovní mi postupy pod metodickým vedením.

Naše výrobky

Kontakty

Sejřek 13
592 62 Nedvědice
tel.: +420 566 566 039
mobil: +420 608 816 719

Vedoucí TK Sejřek
Mgr. Jan Mokrý
+420 723 637 359
jan.mokry@kolping.cz

Kontakt pro příjem
Patrik Folíř
+420 773 616 719
folir@kolping.cz