Statistiky


2015 2016
 Kapacita programu 16 16
 Délka programu / léčby (v týdnech) 30 - 56 30 - 56
 Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili 42 33
 – z toho prvních kontaktů  35   22 
 – z toho mužů 28 28
 – z toho injekčních uživatelů drog 29 24
 – z toho se základní drogou heroin 2 1
 - z toho se základní drogou pervitin    25 23
 – z toho se základní drogou buprenorfin    2 2
 – z toho se základní drogou kanabinoidy    4 4
 – z toho se základní drogou extáze     
 – z toho se základní drogou těkavé látky    1 1
 – z toho se základní látkou Subutex nelegálně     
 – z toho se základní látkou Subutex legálně  
 – z toho se základní látkou metadon nelegálně  
 – z toho se základní látkou metadon legálně  
 Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 5 7
 Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 25 15
 – z toho do 2 týdnů léčby  
– z toho do 3 měsíců léčby  
– z toho po 3 měsících léčby  
Průměrný věk klientů – uživatelů drog2828
Počet klientů – neuživatelů drog,
kteří využili alespoň jednou služeb programu
2225
Počet lůžkodnů 33874071
Průměrná délka léčby 1 klienta (ve dnech)136122
Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech)409372

Naše výrobky

Kontakty

Sejřek 13
592 62 Nedvědice
tel.: +420 566 566 039
mobil: +420 608 816 719

Vedoucí TK Sejřek
Mgr. Jan Mokrý
+420 723 637 359
jan.mokry@kolping.cz

Kontakt pro příjem
Patrik Folíř
+420 773 616 719
folir@kolping.cz