Cena služeb

Klient přispívá na pobyt 75%  ze svých příjmů (z ÚP, invalidní důchod, apod.).

V přepočtu klient přispívá maximálně částkou 300,- Kč na den (110,- Kč strava, 190,- Kč ubytování), tedy maximálně 9.000,-Kč za měsíc (v měsících, které mají 31 dnů klient přispívá 9.300,-Kč).

Pokud např. klient dostává příspěvek na živobytí 4250,-Kč, zaplatí příspěvek na pobyt 3.187,-Kč (75%) a zůstane mu 852,-Kč měsíčně pro vlastní účely.

V případě, že klient nemá příjem, na pobyt nepřispívá. Změna přispívání je upravena čestným prohlášením klienta a dodatkem ke smlouvě o pobytu.

 • Terapeutická komunita Sejřek
 • Sejřek 13
 • 592 62 Nedvědice
 • M: +420 608 816 719
 • Vedoucí TK Sejřek
 • Mgr. Jan Mokrý
 • +420 723 637 359
 • jan.mokry@kolping.cz
 • Kontakt pro příjem
 • Patrik Folíř
 • +420 773 616 719
 • folir@kolping.cz
 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • Email: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Terapeutická komunita Sejřek
Sejřek 13
592 62 Nedvědice
M: +420 608 816 719
Podporují nás: