Základní informace

Terapeutická komunita Sejřek nabízí strukturovaný terapeutický pobytový program lidem, kteří se kromě závislosti potýkají i s jiným duševním onemocněním. Léčba trvá v délce 8-13 měsíců. Komunita je umístěna v prostorách bývalého statku v obci Sejřek nedaleko Tišnova na pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Důležitá je  osobní motivace klienta k léčbě, pobyt je dobrovolný. Kapacita komunity je maximálně 16 klientů.

Program je tvořen terapeutickými, pracovními, volnočasovými a odpočinkovými aktivitami, které vedou k rozvoji zdravých životních návyků a k  zotavení. Součástí komunity je i zámečnická a keramická dílna. Naše dvacetiletá zkušenost nám dokazuje, že každý klient má naději najít cestu jak vést smysluplný život, který může být i přes všechna omezení a překážky spokojený a naplněný.

Tým je tvořen sociálními pedagogy, psychology, psychoterapeuty, pracovními terapeuty a psychiatrem.

Terapeutická komunita Sejřek  je v provozu od 1.8. 1999. TK Sejřek je certifikovanou sociální službou podle § 68 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Zřizovatelem služby je Kolpingovo dílo ČR z.s., statutárním zástupcem KD je centrální sekretář Libor Havlík

 

 • Terapeutická komunita Sejřek
 • Sejřek 13
 • 592 62 Nedvědice
 • M: +420 608 816 719
 • Vedoucí TK Sejřek
 • Mgr. Jan Mokrý
 • +420 723 637 359
 • jan.mokry@kolping.cz
 • Kontakt pro příjem
 • Patrik Folíř
 • +420 773 616 719
 • folir@kolping.cz
 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • Email: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Terapeutická komunita Sejřek
Sejřek 13
592 62 Nedvědice
M: +420 608 816 719
Podporují nás: