Poslání a cíle léčby

Terapeutická komunita Sejřek pomáhá lidem s problémem z oblasti závislostí a duševních nemocí najít si svou vlastní cestu životem tak, aby tato cesta byla přijatelná pro ně, pro jejich blízké i pro společnost.

Hlavní cíl:

Cílem léčby je znovunalezení vlastní hodnoty klienta a hledání smysluplné role ve společnosti .

Dílčí cíle:

– Život bez drog, život s duševním onemocněním
– Reaktivace či aktivace pozitivních zájmů
– Zlepšení vztahů s rodinou
– Posílení sebepřijetí a svobodného rozhodování
– Zlepšení v pracovní či studijní oblasti
– Omezení rizikového a kriminálního jednání
– Nalezení nového životního stylu

 

 • Terapeutická komunita Sejřek
 • Sejřek 13
 • 592 62 Nedvědice
 • M: +420 608 816 719
 • Vedoucí TK Sejřek
 • Mgr. Jan Mokrý
 • +420 723 637 359
 • jan.mokry@kolping.cz
 • Kontakt pro příjem
 • Patrik Folíř
 • +420 773 616 719
 • folir@kolping.cz
 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • Email: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Terapeutická komunita Sejřek
Sejřek 13
592 62 Nedvědice
M: +420 608 816 719
Podporují nás: