Stáže

Absolvovat stáž v naší komunitě znamená být zařazen mezi klienty první fáze a sdílet s nimi nejen jejich práva, ale i téměř všechny jejich povinnosti a omezení. S klienty budete bydlet, účastnit se terapeutických skupin a také dalšího programu (uvnitř domu i ve venkovním areálu komunity). Může se stát, že klient požádá, abyste některého sezení nebyli přítomni, respektujte v tom případě jeho rozhodnutí. Můžete s klienty mluvit o čemkoliv, oni sami rozhodují, co Vám o sobě řeknou a co ne – stejně jako Vy zodpovídáte za sebe. Nemáte možnost nahlížet do jejich osobní dokumentace. I pro vás platí základní pravidla TK Sejřek, ve kterých nechceme jakékoliv zacházení s drogami, alkoholem a léky mimo předpis lékaře; nechceme žádnou fyzickou či slovní agresi, psychický nátlak ani projevy rasismu; nejsou možné sexuální kontakty mezi členy komunity.

Při nástupu na stáž je s ohledem na bezdrogové prostředí TK možné, že budete požádáni o kontrolní test moči, který má potvrdit, že jste v poslední době nepožili nelegální látky. Prosíme Vás tímto o pochopení a vyjití vstříc. Na stáži budete v roli klienta, máte možnost večerní konzultace se službu konajícím pracovníkem. Jste vázáni mlčenlivostí.

Za stáž se platí 350 kč/den. V ceně je zahrnuta strava, ubytování a odborné vedení.

V případě zájmu prosím kontaktujte Mgr. Terezu Pelantovou

mail: tereza.pelantova@kolping.cz

 

 

 

 

 • Terapeutická komunita Sejřek
 • Sejřek 13
 • 592 62 Nedvědice
 • M: +420 608 816 719
 • Vedoucí TK Sejřek
 • Mgr. Jan Mokrý
 • +420 723 637 359
 • jan.mokry@kolping.cz
 • Kontakt pro příjem
 • Patrik Folíř
 • +420 773 616 719
 • folir@kolping.cz
 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • Email: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Terapeutická komunita Sejřek
Sejřek 13
592 62 Nedvědice
M: +420 608 816 719
Podporují nás: